Konkurs – Fandango na Szlaku

Fandango na Szlaku

Fandango na Szlaku

Ogłaszam konkurs fotograficzny „Fandango na Szlaku”!

Tatry, Himalaje, Alpy – nie ważne. Zgłoś swoje zdjęcie gór i wygraj!

NAGRODY

Konkurs dla profesjonalistów: 3-dniowy pobyt w apartamencie w Kościelisku ufundowany przez Fandango.

Konkurs dla amatorów: voucher na 100 Euro do wykorzystania na stronie Wimdu.pl – ufundowany przez Wimdu.

NIC NIE MUSISZ KLIKAĆ NA FB!

Wyślij zdjęcie gór na adres fandango.blog@tlen.pl

Podpisz je „Fandango na Szlaku – Profesjonalista” lub „Fandango na Szlaku – Amator” w zależności od tego, o którą nagrodę chcesz się ubiegać. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie na wybraną przez siebie kategorię. W treści maila wpisz również swoje imię i nazwisko.

Wstępną selekcję zdjęć w kategorii amatorów przeprowadzi Patryk Szymański – autor bloga Fandango.

Wstępną selekcję zdjęć w kategorii profesjonalistów przeprowadzi Mariusz Stachowiak – autor strony Oderwany.

Wspólnie wybiorą oni zwycięzców w obu kategoriach.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 20.10.2014 – 20.12.2014

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: do 10.01.2015

Aby wszytko było jasne i zgodne z prawem musi istnieć

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest autor bloga Fandango.

2. Konkurs trwa od 20.10.2014 do 10.01.2015. Od 20.10.2014 do 20.12.2014 uczestnicy muszą przysłać prace konkursowe na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. Od 21.12.2014 do 10.01.2015 najlepsze prace wybrane przez jury zostaną opublikowane na stronie www.fandango.xpedia.pl w galerii konkursowej „Fandango na Szlaku”. Spośród tych prac w 2 kategoriach konkursu zostaną wybrani zwycięzcy.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.01.2015 o czym laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym regulaminem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości. Zmiany dopisane zostaną w formie aneksu.

 

II. Uczestnicy konkursu
1. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Uczestnik nie może brać udziału w konkursach w obu kategoriach. Na Uczestniku spoczywa decyzja, w której z kategorii chce wziąć udział.

2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 20.10.2014-20.12.2014 wysłać na adres e-mail fandango.blog@tlen.pl zdjęcie zgłaszane do konkursu w formie elektronicznej przez zainteresowaną osobę wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz ewentualnie adresu strony internetowej, która pojawi się przy nazwisku autora w przypadku publikacji zdjęcia – nadesłanie pracy jednocześnie uważane jest za zgodę na publikacje zdjęć w internecie i akceptację niniejszego regulaminu. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych. Tytuł wiadomości to, odpowiednio do wybranej kategorii, „Fandango na Szlaku – Profesjonalista” lub „Fandango na Szlaku – Amator”.

2. Drugim warunkiem konkursu jest polubienie profilu strony Fandango na FB. Nic trze trzeba klikać na FB.

3. Prace przedstawiać mają dowolny temat związany z górami.

4. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 600×800 pikseli i maksymalnie w plikach nie przekraczających 2MB należy nadsyłać w formie załączników do e-mail. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej.

5. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.fandango.xpedia.pl. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie) za wyjątkiem publikacji zdjęć na stronie www.fandango.xpedia.pl. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.fandango.xpedia.pl (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania zdjęć naruszających prawa osób trzecich, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.

7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Do dnia 10.01.2015 wybrane nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie www.fandango.xpedia.pl w Galerii konkursowej „Fandango na Szlaku”.

2. W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody główne – 3 dniowy pobyt w apartamencie w Kościelisku dla 4 osób ufundowany przez autora strony Fandango (termin pobytu do ustalenia z Organizatorem) oraz Voucher na 100 Euro do wykorzystania na portalu Wimdu.pl ufundowany przez firmę Wimdu.

 

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1.Imiona oraz nazwiska Zwycięzców zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.fandango.xpedia.pl do dnia 10.01.2015.

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail.

3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.

 

VI. Laureaci i dane osobowe
1. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

ANEKS

1. Polubienie profilu Fandango nie jest obowiązkowe, by wziąć udział w konkursie!

 

Jeden komentarz

  1. fajnie tu u Ciebie :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *